Τὸ Φωτόδεντρο καὶ ἡ δέκατη τέταρτη Ὀμορφιά

Ὥσπου τέλος ἔνιωσα κι ἂς πᾶ᾿ νὰ μ᾿ ἔλεγαν τρελὸ πῶς ἀπό ῾να τίποτα γίνεται ὁ Παράδεισος.

Τὸ Φωτόδεντρο καὶ ἡ δέκατη τέταρτη Ὀμορφιά

Ὥσπου τέλος ἔνιωσα
κι ἂς πᾶ᾿ νὰ μ᾿ ἔλεγαν τρελὸ
πῶς ἀπό ῾να τίποτα γίνεται ὁ Παράδεισος.

The famous macedonian wineries of Greece

Thasos Island, Greece

Thasos Island, Greece


Alexander III of Macedon (20/21 July 356 – 10/11 June 323 BC), commonly known as Alexander the Great (Greek: Ἀλέξανδρος ὁ Μέγας, Aléxandros ho Mégasiii [›] from the Greek ἀλέξω alexo “to defend, help” + ἀνήρ aner “man”), was a king of Macedon, a state in northern ancient Greece. Born in Pella in 356 BC, Alexander was tutored by Aristotle until the age of 16. By the age of thirty, he had created one of the largest empires of the ancient world, stretching from the Ionian Sea to the Himalayas. He was undefeated in battle and is considered one of history’s most successful commanders.
Alexander succeeded his father, Philip II of Macedon, to the throne in 336 BC after Philip was assassinated. Upon Philip’s death, Alexander inherited a strong kingdom and an experienced army. He was awarded the generalship of Greece and used this authority to launch his father’s military expansion plans. In 334 BC, he invaded Achaemenid- ruled Asia Minor and began a series of campaigns that lasted ten years. Alexander broke the power of Persia in a series of decisive battles, most notably the battles of Issus and Gaugamela. He subsequently overthrew the Persian King Darius III and conquered the entirety of the Persian Empire.i [›] At that point, his empire stretched from the Adriatic Sea to the Indus River.
The Kingdom of Macedon in 336 BC.
Silver coin of Alexander wearing the lion scalp of Herakles, British Museum.
Map of Alexander’s empire and his route.
19th century depiction of Alexander’s funeral procession based on the description of Diodorus
For more info 
Alexander’s legacy extended beyond his military conquests. His campaigns greatly increased contacts and trade between East and West, and vast areas to the east were significantly exposed to Greek civilization and influence. Some of the cities he founded became major cultural centers, many surviving into the 21st century. His chroniclers recorded valuable information about the areas through which he marched, while the Greeks themselves got a sense of belonging to a world beyond the Mediterranean.

Alexander III of Macedon (20/21 July 356 – 10/11 June 323 BC), commonly known as Alexander the Great (Greek: Ἀλέξανδρος ὁ Μέγας, Aléxandros ho Mégasiii [›] from the Greek ἀλέξω alexo “to defend, help” + ἀνήρ aner “man”), was a king of Macedon, a state in northern ancient Greece. Born in Pella in 356 BC, Alexander was tutored by Aristotle until the age of 16. By the age of thirty, he had created one of the largest empires of the ancient world, stretching from the Ionian Sea to the Himalayas. He was undefeated in battle and is considered one of history’s most successful commanders.

Alexander succeeded his father, Philip II of Macedon, to the throne in 336 BC after Philip was assassinated. Upon Philip’s death, Alexander inherited a strong kingdom and an experienced army. He was awarded the generalship of Greece and used this authority to launch his father’s military expansion plans. In 334 BC, he invaded Achaemenid- ruled Asia Minor and began a series of campaigns that lasted ten years. Alexander broke the power of Persia in a series of decisive battles, most notably the battles of Issus and Gaugamela. He subsequently overthrew the Persian King Darius III and conquered the entirety of the Persian Empire.i [›] At that point, his empire stretched from the Adriatic Sea to the Indus River.

The Kingdom of Macedon in 336 BC.

Silver coin of Alexander wearing the lion scalp of Herakles, British Museum.

Map of Alexander’s empire and his route.

19th century depiction of Alexander’s funeral procession based on the description of Diodorus

For more info 

Alexander’s legacy extended beyond his military conquests. His campaigns greatly increased contacts and trade between East and West, and vast areas to the east were significantly exposed to Greek civilization and influence. Some of the cities he founded became major cultural centers, many surviving into the 21st century. His chroniclers recorded valuable information about the areas through which he marched, while the Greeks themselves got a sense of belonging to a world beyond the Mediterranean.

Upper Town, Thessaloniki, Macedonia (Greece)

Thasos Island, Macedonia (Greece)

Sithonia, Halkidiki -Greece

Kavala, Macedonia (Greece)

Amfipolis/Macedonia/Greece

Recently discovered 500 metres circular precinct of a huge macedonian tomb near Amphipolis, Serres - 4th Century BCE Macedonia, Greece. Αrchaeologists from the 28th Ephorate of Antiquities unearthed a tomb in the city of Amphipolis, near Serres, northern Greece, which they believe could belong to Alexander the Great or the wife and son of Alexander Roxane and Alexander IV.
The circular precinct is three meters, or nearly 10 feet high and its perimeter is about 500 metes, or 1,640 feet surrounding the tomb located in an urban area close to the small city of Amphipolis.

Amfipolis/Macedonia/Greece

Recently discovered 500 metres circular precinct of a huge macedonian tomb near Amphipolis, Serres - 4th Century BCE
Macedonia, Greece. Αrchaeologists from the 28th Ephorate of Antiquities unearthed a tomb in the city of Amphipolis, near Serres, northern Greece, which they believe could belong to Alexander the Great or the wife and son of Alexander Roxane and Alexander IV.

The circular precinct is three meters, or nearly 10 feet high and its perimeter is about 500 metes, or 1,640 feet surrounding the tomb located in an urban area close to the small city of Amphipolis.

The famous macedonian vineyards of Greece

Pella, capital of Ancient Macedonia, homeland of Alexander the Great.
Greece

Pella, capital of Ancient Macedonia, homeland of Alexander the Great.

GreecePortisa, Macedonia/Greece
Portisa, Macedonia/Greece

Halkidiki, Macedonia (Greece)

Shore of Pieria with view to Olympus Mount, Macedonia  (Greece)


Thessaloniki, the geographical, historical and cultural  capital city of Macedonia during the centuries.
Thessaloniki (Greek Θεσσαλονίκη), is the second-largest city in Greece and the capital of the region of Central Macedonia as well as the capital of the Decentralized Administration of Macedonia and Thrace.
Thessaloniki is Greece’s second major economic, industrial, commercial and political centre, and a major transportation hub for the rest of southeastern Europe; its commercial port is also of great importance for Greece and the southeastern European hinterland.
The city is renowned for its festivals, events and vibrant cultural life in general, and is considered to be Greece’s cultural capital.

Thessaloniki, the geographical, historical and cultural  capital city of Macedonia during the centuries.

Thessaloniki (Greek Θεσσαλονίκη), is the second-largest city in Greece and the capital of the region of Central Macedonia as well as the capital of the Decentralized Administration of Macedonia and Thrace.

Thessaloniki is Greece’s second major economic, industrial, commercial and political centre, and a major transportation hub for the rest of southeastern Europe; its commercial port is also of great importance for Greece and the southeastern European hinterland.

The city is renowned for its festivals, events and vibrant cultural life in general, and is considered to be Greece’s cultural capital.