Λουλουδάδικα, Θεσσαλονίκη (flowershops in Thessaloniki, Macedonia,Greece)