Καβάλα, Ανατολική Μακεδονία
Kavala port, Macedonia/Greece

Καβάλα, Ανατολική Μακεδονία

Kavala port, Macedonia/Greece